Demolare casa - Inchiriere container moloz

Inchiriere containere moloz0767.414.179

Stocarea deseurilor rezultate in urma activitatilor de constructii sau demolari se realizeaza in general in gramezi sau containere moloz de metal de capacitate mare. In cazul activitatilor de demolare, molozul rezultat este stocat in gramezi, la locul de generare si nu pe platforme special amenajate, in fapt, ocupand intreaga suprafata a cladirilor demolate. Deseurile reciclabile (rezultate in urma demolarii selective sau a sortarii preliminare) sunt depozitate in containere metalice de capacitate mare adica de 7 mc.

SItuatia in care aveti nevoie de un container pentru stocare molozului este situatia in care volumul de deseuri este unulconsiderabi. De asemenea se recomanda inchirierea unui astfel de container in cazul in care se realizeaza construirea unui bloc, renovarea sau modernizarea unei vile sau a unei case de mari dimensiuni. In cazul existentei pe amplasament a unei zone betonate/asfaltate, se recomanda amplasarea containerelor de stocare in aceasta zona. In ceea ce priveste activitatile de constructii, stocarea deseurilor nepericuloase se realizeaza in containere metalice de capacitate mare. Se recomanda ca pentru fiecare categorie de deseuri reciclabile in parte sa se asigure un container separat, si anume: sticla; metal; plastic; lemn; alte resturi de materiale de constructii.

Inchiriere container moloz

Stocarea temporara a deseurilor nepericuloase din constructii si demolari se poate face, in functie de modul de realizare a demolarii sau constructiei in urmatoarele moduri:

 1. direct pe amplasamentul obiectivelor demolate: deseuri de materiale de constructie in cazul demolarilor selective; deseuri de sticla, metal, lemn si materiale de constructii in cazul demolarilor clasice cu sau fara tratare la locul de generare.
 2. pe platforme pe care se aseaza containere metalice pentru: deseuri de sticla, metal, lemn, plastic rezultate din demolarea selectiva sau din demolarea cu tratare la locul de generare; deseuri de materiale de constructii in amestec rezultate din activitatile de constructii.

Este de mentionat ca pe platforme se pot aseza si containere pentru colectarea materialelor (deseurilor) de constructii ce pot fi utilizate ca materii prime secundare, rezultate in urma sortarii preliminare sau a tratarii pe amplasament. Tratarea pe amplasament este justificata in cazul generarii unor cantitati foarte mari de deseuri din demolari, existenta echipamentelor pentru concasare si/sau cernere permitand valorificarea imediata a deseurilor rezultate (in special bucati de beton si caramizi). In vederea cresterii cantitatii de deseuri valorificata, ar trebui realizata o separare a diferitelor tipuri de deseuri.

La stocarea deseurilor din constructii si demolari pot fi identificate urmatoarele proceduri de operare:

 • transportul deseurilor pana in perimetrul facilitatii pentru stocare temporara;
 • receptia deseurilor;
 • manipularea deseurilor in perimetrul facilitatii pentru stocare temporara (stocarea propriu-zisa, incarcarea in vederea transportului);
 • livrarea deseurilor.

Totodata, in perimetrul fiecarei facilitati se stabilesc reguli privind desfasurarea activitatii, controlul si supravegherea acesteia, inclusiv a bunei functionari a echipamentelor tehnologice prin asigurarea intretinerii acestora.

Manipularea deseurilor pe amplasamentul facilitatii pentru stocarea temporara a deseurilor nepericuloase din constructii si demolari consta din:

 • descarcarea mijloacelor de transport a deseurilor reciclabile in containerele de stocare;
 • stocarea propriu-zisa in containere;
 • incarcarea deseurilor de constructii vrac sau a containerelor in/pe utilajele de transport rutier.

Manipularea deseurilor trebuie sa se faca luand in considerare masele si gabaritul deseurilor, precum si pericolele la manipularea unor obiecte cu forme neregulate sau a sticlei.

Descarcarea deseurilor reciclabile nepericuloase din demolari si a deseurilor din constructii in containerele moloz de stocare specifice se face de regula manual. Descarcarea se face din mijloacele de transport manuale (caruturi, roabe, saci, stivuitoare manuale) sau din remorci.

Descarcarea se face numai in containerele specifice respectivului tip de deseuri.

Incarcarea deseurilor din constructii de pe amplasamentul de stocare in mijloacele de transport se face cu mijloace mecanizate adecvate (incarcatoare frontale, echipamente de ridicat sau prin preluarea containerelor pe platforma autocontainierelor).

Anterior operatiilor de incarcare se verifica stabilitatea deseurilor in containere, integritatea fizica a containerelor si a elementelor de prindere, precum si parametrii de functionare ai echipamentelor hidraulice sau de ridicare (etanseitatea circuitelor hidraulice, presiunile si turatiile de lucru, elementele de siguranta ale carligelor de prindere etc.).

La efectuarea operatiilor de descarcare si incarcare trebuie sa se evite imprastierea deseurilor pe sol. In caz ca aceasta apare accidental, deseurile sunt imediat adunate manual si incarcate in container, respectiv mijlocul de transport.

Stocarea propriu-zisa a deseurilor se realizeaza in containere speciale, in cazul deseurilor reciclabile rezultate din demolarea selectiva sau din sortarea preliminara si in cazul deseurilor rezultate in timpul lucrarilor de constructie.

Containerele vor fi amplasate astfel incat sa fie permis accesul facil pentru realizarea operatiilor de descarcare si pentru preluarea acestora pe platformele mijloacelor de transport rutier. Containerele vor fi etichetate cu numele categoriei de deseuri pentru care sunt destinate. De regula containerele vor fi dotate cu capac, pentru reducerea riscului ca apele meteorice sa spele deseurile sau sa se acumuleze in containere.

Se interzice umplerea in exces a containerelor. Trebuie avut in vedere ca prin umplere, containerelor sa nu li se schimbe semnificativ pozitia proiectiei centrului de greutate in plan orizontal.

Pe durata stocarii, containerele trebuiesc supravegheate din punct de vedere al integritatii fizice, in vederea evitarii scurgerilor sau imprastierii accidentale. Stocarea deseurilor de constructii rezultate din demolarea clasica se va face direct pe amplasamentul constructiei, pe sol (pe fundatia existenta). Se vor lua masuri pentru ca:

 • amplasamentul de stocare sa nu afecteze caile de acces;
 • gramezile de deseuri sa fie stabile.

Intocmirea unui plan de stocare se face atunci cand deseurile rezulta din demolarea sau construirea unui obiectiv de mari dimensiuni, care ocupa o suprafata semnificativa. Planul de stocare are drept scop planificarea functionarii facilitatii de stocare temporara si identificarea amplasamentelor pe care se va realiza stocarea deseurilor de constructii si amplasarea containerelor pentru deseurile reciclabile rezultate din demolarea selectiva sau din sortarea preliminara.

In acest sens este necesar sa se evalueze, inchiriere container moloz, prin proiectul de constructie sau de demolare, tipurile si cantitatile de deseuri care urmeaza a fi stocate pe intreaga durata de executie a lucrarilor de constructie sau demolare. In baza acestei evaluari se vor stabili capacitatile/suprafetele maxime necesare pentru stocare (folosindu-se pentru deseurile stocate in gramada o suprafata reper cu cca. 10% mai mare decat suprafata ocupata de constructiile ce urmeaza a fi demolate).

Totodata, prin Planul de stocare, se stabilesc zone pentru amplasarea containerelor pentru stocarea fiecarei categorii de deseuri tinand cont:

 • de necesitatea asigurarii unei latimi a cailor de acces care sa permita manipularea oricarui lot/cantitati/ambalaj, in orice moment;
 • de posibilitatea varierii locatiilor optime pentru amplasarea containerelor in functie de amplasarea cladirilor in constructie sau in demolare.

Aveti nevoie de container moloz?

Aveti o cantitate mare de moloz si pur si simplu un aveti unde sa il duceti? Nici o problema, va ajutam noi! Inchiriem containere moloz de 7 mc, cu stationare de 2-3 zile in functie de cat aveti nevoie pentru a incarca tot molozul adunat. Preturile sunt mereu corecte si acceptabile. Sunati la 0721.089.583, 0767.414.179, 0766.496.455

Rate this post

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

× Transport moloz?