ARAD. Administraţia locală a Municipiului Arad a aprobat luni proiectul de hotărâre privind Studiul de fezabilitate – Amenajare depozit pentru deşeuri inerte. De fapt, documentul cuprinde pricipalii indicatori tehnici şi economici pentru două locaţii unde s-ar putea amenaja un depozit oficial de moloz, o rampă uriaşă de gunoi destinată deşeurilor din contrucţii!

“Obiectivul prezentului studiu de fezabilitate constă în evaluarea fezabilităţii investiţiei selectate pe baza soluţiei tehnice stabilite pentru îmbunătăţirea gestionării deşeurilor provenite din construcţii şi demolări din municipiul Arad, precum şi din localităţile învecinate pe o rază de 50 km. Obiectivul investiţiei priveşte realizarea unei investiţii durabile, care va fi integrată în infrastructura existentă şi corelată cu investiţiile viitoare, în vederea conformării cu cerinţele legislaţiei în vigoare”, se precizează în documentaţia aprobată.

Două variante

În Studiul de fezabilitate s-au evidenţiat două variante pentru amplasament: în apropiere de Iratoş şi în apropiere de Fântânele. Valoarea investiţiei pentru groapa de moloz de la Iratoş a fost calculată la 35.876.505 lei – echivalentul a 8.097.803 euro. Ar putea fi amenajată pe o suprafaţă de teren de 122.750 metri pătraţi, iar suprafaţa contruită ar fi de 3.015 metri pătraţi. Durata de realizare a investiţiei este estimată la 2 ani, iar durata de funcţionare a depozitului – minim 30 de ani.

Depozitul de la Fântânele ar costa 27.680.166 lei – echivalentul a 6.247.780 euro. Ar ocupa, în total, 65.200 metri pătraţi de teren, iar suprafaţa construită ar fi de 2.910 metri pătraţi. Durata de realizare a investiţiei este estimată, de asemenea, la 2 ani, iar durata de funcţionare a depozitului ar fi tot de minim 30 de ani.

Proiectul propune realizarea unui depozit, dotat cu instalaţii fixe sau mobile de tratare a deşeurilor din construcţii şi demolări pe de o parte, iar pe de altă parte propune achiziţia unor dotări pentru depozitarea corectă a deşeurilor. Incinta depozitului de deşeuri inerte va conţine două zone majore, de gestionare şi de depozitare finală a deşeurilor. Zona de gestionare va fi compusă la rândul ei din patru zone secundare: zona administrativă, platformă descărcare/selectare, platformă tratare/prelucrare şi platformă de valorificare.

Depozite ilegale

Situaţia care a devenit, între timp, îngrijorătoare în Arad a fost pusă pe hârtie de către specialiştii din cadrul primăriei: „Muncipiul Arad nu dispune de un serviciu de gospodărire corespunzătoare a deşeurilor provenite din activitatea de construcţii. În particular, nu există nici un serviciu de colectare a acestei categorii de deşeuri, în principal datorită lipsei instalaţiilor corespunzătoare pentru reciclare. Pe de altă parte, având în vedere că depozitul ASA Arad nu primeşte spre procesare acest tip de deşeuri, s-au înmulţit depozitele ilegale, formate în special pe terenuri nefolosite sau abandonate. În prezent, doar o mică parte din deşeurile provenite din construcţii şi demolări este raportată, în special cea provenită de la cetăţenii care solicită autotizaţii de construire pentru renovări/demolări/construcţii noi, în mare parte datorată unei tendinţe intuitive de economie generată de perioada de recesiune, sau a unei tradiţii de a refolosi/valorifica direct materialele. Chiar dacă în prezent este valorificat un procent mic de deşeuri rezultate din construcţii şi demolări, o cantitate semnificativ de mare va fi probabil reciclată în viitor ca rezultat al taxelor de depozitare, al legislaţiei şi mai ales al oportunităţii depozitării corecte a deşeurilor”, se precizează în proiectul aprobat.

Sursa: aici

Rate this post

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

× Transport moloz?